Nasi przedstawiciele w Komitecie Monitorującym programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027

Aktualności
W dniu 3 października 2022 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołała dwóch naszych przedstawicieli Adama Szulczewskiego oraz Roberta Kotowskiego na członków Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 w obszarze turystyki i ochrony dziedzictwa. Program obejmuje całe województwo lubuskie, w tym podregiony  gorzowski i zielonogórski. Niemiecka część obszaru to powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa a także miasta na prawach powiatów Frankfurt n. Odrą oraz Cottbus/Chóśebuz w kraju związkowym Brandenburgia. Budżet programu obejmuje 88 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program realizowany będzie we współpracy transgranicznej w następujących obszarach:
Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze (transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań)    
Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze (zmiany klimatu i różnorodność biologiczna)     
Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze (edukacja, kultura i turystyka)   
Priorytet 4: Pogranicze dialogu (współpraca mieszkańców i instytucji)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Fundację Eduinspiracji z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 35/3 na potrzeby realizacji zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Eduinspiracji. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.